NETTITERAPIA ON HYVÄ VAIHTOEHTO

Nettipohjainen terapia on ollut Suomessa käytössä kymmenisen vuotta. Lääkärilehti Duodecim (13-14, 2015) toteaa artikkelissaan, että nettiterapiaa pidetään laajaan tutkimusnäyttöön perustuvana hoitona. Sen tulokset ja tehokkuus ovat verrattavissa perinteisiin lyhytterapioihin. Hoito näyttää tuottavan internetin välityksellä samankaltaisia tuloksia kuin kasvokkain toteutettuna ja on lisäksi kustannustehokasta. Britanniassa nettiterapiaa suositellaan kansallisissa hoitosuosituksissa kaikille lievissä masennuksissa.

Joillekin on luontaisempaa ja helpompaa työstää asioitaan kirjoittamalla kuin kasvotusten puhumalla. Nettiterapia tekee avun saamisen helpommaksi erityisesti silloin, kun henkilöllä on liikkumisrajoite tai huonot kulkuyhteydet kasvotusten tapahtuvaan terapiaan.

Tässä nettiterapiaa.fi palvelussa asiakas ja terapeutti kommunikoivat henkilökohtaisesti sähköpostilla, puhelimessa tai skypen avulla. Palvelussamme oma yhteydenotto riittää, eikä asiakkaan tietoja kirjata mihinkään rekisteriin. Tunnemme suurta vastuuta asiakkaistamme, toimimme ammatillisesti ja tarvittaessa terapeutti ohjaa asiakkaan lääkärille tai suosittelee kasvotusten tapahtuvaa hoitoa. Emme kilpaile muiden vastaavien palveluntuottajien kanssa. Jokaiselle riittää asiakkaita, tärkeintä on, että asiakas tulee autetuksi!

Etähoidossa on samoja puutteita kuin muissakin hoidoissa. Hoitotulosten pysyvyydestä ei ole varmuutta, häiriöt uusiutuvat, henkilö ei sitoudu hoitoon. Hoitotulosten pysyvyyteen auttaa saadun materiaalin kertaaminen ja uusintaistunnot.

Kärsimys ajaa hakemaan hoitoa ja kaikki haluavat tulla autetuksi. Inhimillisesti sekä yhteiskunnallisesti on tärkeää, että häiriöt eivät turhaan pitkity eivätkä tuo liian aikaista eläköitymistä tai sairauspoissaoloja. Nettiterapia on kasvava hoitomuoto, joka paikkaa julkisen terveydenhuollon saatavuuteen liittyviä puutteita ja joka mainitaan myös Käypä hoito -suosituksessa yhtenä masennuksen hoitomuotona. Joskus lääkitys on paikallaan, mutta se ei saa olla ainut hoito. Tarvitaan myös ammatillista kuntoutusta ja tässä etäterapia voi olla varteenotettava vaihtoehto, joka kannattaa pitää mielessä, kun haet itsellesi tai läheisellesi apua. *Klikkaa tästä takaisin blogin etusivulle*