KUKA ON HAKEUTUNUT NETTITERAPIAAN?

Hän voi olla kuka tahansa. Kaikkien ihmisten elämässä on eri vaiheita, kokemuksia ja käänteitä. Jokaisella on ainutlaatuinen tarinansa.  Asiakkaamme  ovat kaikista ikä- ja sosiaaliryhmistä. Alle 18 v. emme ota asiakkaiksi elleivät vanhemmat ole yhteistyössä mukana. Nettiterapiaan voi hakeutua ilman lähetettä ja myös ilman suurempaa ”mielenterveysongelmaa” tai vaikeaa ”häiriötä”. Tällöin kysymys voi olla esim. lyhyestä elämäntilannetta selvittävästä konsultaatiosta.

Ammatikseen auttavalle hakeudutaan, kun omat ongelmanratkaisuyritykset eivät auta ja auttavia läheisiä ei ole tai he eivät pysty auttamaan. Yhteydenoton syynä voi olla halu jäsentää ja selvittää elämäntilannetta, saada ymmärrystä sille, kuka minä olen ja mitä haluan elämältäni. Lähes kaikki, se on osa ihmisenä olemista, kokevat jonkinasteista riittämättömyyttä; olen liian vähän, en ole tarpeeksi tai olen liian…Jokainen kärsimys on oma kärsimyksensä: ahdistuneisuus, univaikeus, jännittyneisyys, pelko, hätä, tyytymättömyys, pettymykset, yksinäisyys, alakulo, liiallinen murehtiminen, surullisuus, ilottomuus. Avun hakemisen syynä voi olla ero, uupuminen, surutyö tai ongelmat ihmissuhteissa. Jotkut tarvitsevat apua paniikki-ja pakko-oireisiin, riippuvuuteen tai saadakseen tukea läheisellä olevaan ongelmaan. Vastoinkäymiset ja olotilat johtuvat olosuhteista, nykyisistä tai historiassa olevista, ne eivät ole kenenkään syitä. Asiakas kohdataan ihmisenä, kokonaisuutena.

Lämpimästi istuntoihin ovat tervetulleita myös he, joilla ei ehkä ole varaa hakeutua pitkäkestoisiin kalliisiin terapioihin, koska tämä terapia on edullisempaa kuin kasvotusten tapahtuva. Terapiasta hyötyvät myös maaseudulla asuvat tai liikuntarajoitteiset, koska tämä terapia ei ole sidottu matkustamiseen. Myös miehet ovat tervetulleita, jonkun verran heitä onkin esim. kokemansa masennuksen, uupumuksen tai ihmissuhdeongelman vuoksi. Terapia soveltuu erinomaisesti myös ikäihmisille helpon saatavuutensa vuoksi. Yhteys voi tapahtua joko puhelimella tai sähköpostilla. Erityisiä tietokonetaitoja ei tarvita. Onpa joku omainen ostanut säännöllisen puhelinyhteyden iäkkäälle omaiselleen. Ammattimaisella ja inhimillisellä yhteydenpidolla on ollut suri merkitys esim. yksinäiselle vanhukselle. *Klikkaa tästä takaisin blogin etusivulle*