KIRJOITUKSIA NETTITERAPIASTA

"Hän voi olla kuka tahansa. Kaikkien ihmisten elämässä on eri vaiheita, vastoinkäymisiä ja käänteitä. Jokaisella on ainutlaatuinen tarinansa.  Asiakkaamme  ovat kaikista ikä- ja sosiaaliryhmistä. Nettiterapiaan voi hakeutua ilman lähetettä ja myös ilman suurempaa ”mielenterveysongelmaa” tai vaikeaa ”häiriötä”. Tällöin kysymys voi olla esim. lyhyestä elämäntilannetta selvittävästä konsultaatiosta." LUE LISÄÄ ->

"Terapia ei etene kaavamaisesti vaan joustavasti asiakkaan tuoman tilanteen ehdoilla. Kerron tässä yleiset hoidon elementit, joita käytän netti-istunnoissa.

Kukin terapeutti toimii omasta viitekehyksestään käsin omalla persoonallaan, aina kuitenkin ammatillisesti ja yleisesti hyväksyttäjä terapiamenetelmiä käyttäen. Erilaiset uskomus- ja vaihtoehtohoidot eivät kuulu terapiaamme." LUE LISÄÄ ->

Nettiterapia on hyvä vaihtoehto

"Nettipohjainen terapia on ollut Suomessa käytössä kymmenisen vuotta. Lääkärilehti Duodecim (13-14, 2015) toteaa artikkelissaan, että nettiterapiaa pidetään laajaan tutkimusnäyttöön perustuvana hoitona. Sen tulokset ja tehokkuus ovat verrattavissa perinteisiin lyhytterapioihin. Hoito näyttää tuottavan internetin välityksellä samankaltaisia tuloksia kuin kasvokkain toteutettuna ja on lisäksi kustannustehokasta." LUE LISÄÄ ->

"Minulta on kysytty, kuinka netti- ja puhelinterapia eroaa kasvotusten tapahtuvasta terapiasta. Itseänikin terapeuttina on hämmästyttänyt, kuinka vähän se loppujen lopuksi eroaa. Netti (online-) terapiassa Sinä et lähde terapiaan, vaan työstät asioitasi kotonasi tai missä rauhallisessa paikassa oletkaan. Meillä on asiakkaita, jotka työn tai muun asian vuoksi ovat palvelussamme ulkomailta käsin, sähköpostilla tai skype- yhteydellä. " LUE LISÄÄ ->

Asiakkaan kokemus etäterapiasta

"Kesällä 2015 olin ahdistunut ja masentunut. Eräänä syynä oli huoli läheisestäni. Löysin netistä esittelyn nettiterapiasta ja soitin palvelun psykoterapeutille. Puhelu kesti noin tunnin, ja vakuutuin terapeutin empaattisuudesta ja ammattitaidosta, joten ryhdyin hänen asiakkaakseen." LUE LISÄÄ ->