NETTITERAPIA

NETTITERAPIASTA voi olla apua silloin, kun sinulla tai läheiselläsi on vaikea elämäntilanne tai haluat löytää uusia tapoja ajatella, suhtautua ja toimia. Äkillinen muutos elämässä, pitkään jatkunut ahdistus, mielialan lasku, univaikeudet, pelot, liika murehtiminen, riippuvuudet tai ongelmat ihmissuhteissa ovat hyviä syitä hakeutua terapeuttisen avun ja tuen piiriin. Nettiterapia sopii erinomaisesti heille, joiden on syystä tai toisesta vaikea hakeutua kasvotusten tapahtuvaan terapiaan.

Etäterapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista, yksin tai kumppanin kanssa tapahtuvaa. Aina ei tarvita terapiaa, jo muutaman yksittäinen tukikeskustelu, tiedon ja uuden näkökulman saaminen asiaan voi helpottaa.  Huolien ja elämäntilanteen kertominen neutraalille osapuolelle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehkäisee ongelmien kasvamista vyyhdiksi. Kaikki tarvitsemme joskus toistemme tukea. Apuun turvautuminen ei ole heikkouden merkki eikä sitä ole syytä hävetä tai pitkittää.

Nykyaikainen tapa saada apua ajasta ja paikasta riippumatta

Nettipohjainen terapia on ollut Suomessa käytössä  kymmenisen vuotta. Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa sen tulokset ja tehokkuus ovat verrattavissa perinteisiin lyhytterapioihin. Lääkärilehti Duodecimin (13-14, 2015) toteaa artikkelissaan, että hoidot näyttävät tuottavan internetin välityksellä samankaltaisia tuloksia kuin kasvokkain toteutettuna. Britanniassa nettiterapiaa suositellaan kansallisissa hoitosuosituksissa kaikille lievissä masennuksissa. Lisää nettiterapian tehoa tuottavista tutkimustuloksista voit lukea sivun alaosasta.

Valitse sinulle sopiva tapa

Matalan kynnyksen palvelua ilman lähetettä ja leimautumista

Lue nettiterapiasta lisää Lue lisää-sivuilta. Nettiterapia on etäterapiaa tietokoneen tai puhelimen avulla. Se ei ole tietokoneohjelma vaan sinua palvelee koko ajan ei-virtuaali ihminen. Riittää, kun osaat käyttää tietokoneen sähköpostiohjelmaa, muita erityisiä taitoja ei tarvita. Terapeutti vastaa siitä, että toiminta etenee asiakkaan toimintakyvyn mukaisesti.

Et tarvitse lähetettä, oma yhteydenotto riittää. Terapeutilla tai lääkärillä on aikaa paneutua tilanteeseesi. Emme kysy henkilötietojasi ja mitään ei kirjata mihinkään rekisteriin.

Käytämme asiakkaan tarpeista ja terapian vaiheesta riippuen yleisesti hyväksyttyjä ja tutkittuja hoitomenetelmiä (kognitiivinen käyttäytymisterapia, ratkaisukeskeinen-, hyväksymis- ja omistautumisterapia, mindfulness). Työntekijämme ovat yliopistossa psykoterapeutin koulutuksen suorittaneita Valviran laillistamia psykoterapeutteja. Tästä pääset halutessasi lukemaan tarkemmin siitä, kuinka Nettiterapiaa.fi toimii. Palvelun tuottajalla on sosiaali- ja terveysalan aluehallintoviraston lupa tuottaa yksityistä terveydenhuollon palvelua ja toimia terveydenhuollon itsenäisenä ammatinharjoittajana. Psykoterapeutti - oletko kiinnostunut etätyöstä? Mikäli sinulla on yliopistossa suoritettu Kelan hyväksymä psykoterapeutin koulutus, ota yhteyttä sähköpostilla!  Voit tehdä työtä omaan aikatauluusi sopien. Koska kannamme suurta vastuuta asiakkaistamme, työ sisältää perehdytyksen.

 

Näytä tutkimusviitteet +

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT/CBT) on todettu tehokkaaksi monien erilaisten mielenterveydellisten ja elämänhallinnallisten ongelmien hoidossa. Alla muutama tutkimus-esimerkki kognitiivisen, nettipohjaisen terapian tehosta ja vertautuvuudesta perinteiseen, kasvokkain tapahtuvaan terapiaan. Lisää tutkimuksia samasta aiheesta löytyy esimerkiksi tutkimushakemistoista hakusanalla "internet based therapy" ja "internet based interventions".

Tutkimus-esimerkkejä:

Nettipohjaisen psykoterapian teho verrattuna vastaavaan kasvokkain tapahtuvan, perinteisen psykoterapian tehoon: Barak, Azy, et al. "A comprehensive review and a meta-analysis of the effectiveness of internet-based psychotherapeutic interventions." Journal of Technology in Human services 26.2-4 (2008): 109-160. (Linkki tutkimuspaperiin)

Tuetun nettipohjaisen terapian teho aikuisiän masennuksen hoidossa: Andersson, Gerhard, and Pim Cuijpers. "Internet-based and other computerized psychological treatments for adult depression: a meta-analysis." Cognitive behaviour therapy 38.4 (2009): 196-205. (Linkki tutkimuspaperiin)

Nettipohjaisen kognitiivisen terapian teho verrattuna vastaavaan kasvokkain tapahtuvaan hoitoon: Andersson, Gerhard, et al. "Guided Internet‐based vs. face‐to‐face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: a systematic review and meta‐analysis." World Psychiatry 13.3 (2014): 288-295. (Linkki tutkimuspaperiin)

Kognitiivisen nettiterapian teho yli 50 vuotiaiden masennusoireiden hoidossa: Spek, Viola, et al. "Internet-based cognitive behavioural therapy for subthreshold depression in people over 50 years old: a randomized controlled clinical trial." Psychological medicine 37.12 (2007): 1797-1806. (Linkki tutkimuspaperiin)

Kognitiivisen nettiterapian teho addiktioiden hoidossa: Gainsbury, Sally, and Alex Blaszczynski. "A systematic review of Internet-based therapy for the treatment of addictions." Clinical psychology review 31.3 (2011): 490-498. (Linkki tutkimuspaperiin)

Nettipohjaisen kognitiivisen terapian teho tinnitukseen liittyvien ärsyyntyneisyysoireiden vähentämisessä: Andersson, Gerhard, et al. "Randomized controlled trial of internet-based cognitive behavior therapy for distress associated with tinnitus." Psychosomatic medicine 64.5 (2002): 810-816. (Linkki tutkimuspaperiin)